Ληφθέντα Μηνύματα Κειμένου

Βρείτε τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου online. Επιλέξτε απλά τον αριθμό που δώσατε στην υπηρεσία (όπως το Facebook ή το WhatsApp) και πάρτε online τα μηνύματα σ' αυτό τον αριθμό. Προαιρετικά, μπορείτε να ψάξετε για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, έναν αποστολέα ή το περιεχόμενο του μηνύματος κειμένου.

Ληφθέντα Μηνύματα Κειμένου
 + +

Κατάσταση Ημερομηνία Αποστολέας Μήνυμα
Ληφθέντα New 04.03.2019 - 16:57 13392158XXX Kristin, your balance is running low at $632.53, we predict you'll run out soon.
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:52 18724013XXX Sign-up verification code: 4483. Never tell the code to anyone!(Alipay)
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:49 17247264XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:49 14095158XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:49 14095158XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:46 19737938XXX 185448
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:46 19737938XXX otp-sucess
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:46 19737938XXX 825966
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:43 14159807XXX Nurx: Hi Alexandre, we're still missing information needed to complete your request. If you have already made this update, please let us know through this chat so we can move forward. Thanks! Reply here or view all your messages at https://app.nurx.com/r/7a5b758a-49b2-473e-b4c1-83ad296874ea
Ληφθέντα 04.03.2019 - 16:36 19737938XXX otp-sucess